Per Ekdunge talade för komponentleverantörerna när projektet AutoStack-Industrie presenterades

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) deltar i det tyska projektet AutoStack-Industrie som ska ta fram en europeisk bränslecellsplattform för fordonsindustrin. När projektet lanserades i förra veckan var PowerCells Per Ekdunge en av inledningstalarna.

I förra veckan lanserades projektet AutoStack-Industrie i Berlin av Norbert Barthle, statssekreterare hos ministern för trafik och digital infrastruktur. I samband med lanseringen höll Per Ekdunge, en av PowerCells grundare och vd för PowerCells tyska dotterbolag, en av tre presentationer. Per representerade nätverkets fem komponentleverantörer.

- Det här är ett nätverk som omfattar allt från tillverkare av komponenter i nanoskala till oss som levererar färdiga bränslecellsstackar. Tillsammans har vi i nätverket tidigare visat att vi är extremt framgångsrika samarbetspartners. AutoStack-Industrie leder till en gemensam bränslecellsplattform som gör att fordonsindustrin kan ersätta fossila bränslen med vätgas, sade Per Ekdunge.

Målet med samarbetet är att skapa ett ännu närmare samarbete med kunderna och tillsammans förstärka positionen som globalt teknikledande av nyckelkomponenter för bränslecellsteknik.
- Redan 2021 ska fordonsindustrin ha tillgång till ren teknik som gör att bilarnas enda utsläppen är vatten, sade Per Ekdunge.

De företag som ingår som komponentleverantörer är förutom PowerCell: Freudenberg, Dana, Umicore och Greenerity.

Berlin 2017-07-04

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekdunge 
VD, PowerCell Germany GmbH
Telefon: +49 069 3085 547102
Email: per.ekdunge@powercell.de

Om PowerCell Sweden AB (publ) 
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar