PowerCell får ny uppföljande beställning på bränslecellsstackar från global fordonstillverkare

Report this content

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en ny uppföljande order på S3 bränslecellsstackar för tester från en global fordonstillverkare.

Ordern är värd drygt 7,7 MSEK och beräknas levereras under det fjärde kvartalet i år

Det är den andra uppföljande ordern på bränslecellsstacken PowerCell S3 på kort tid från fordonstillverkaren som i september i år la en order på PowerCell S3 värd 2,6 MSEK. Fordonstillverkaren hade dessförinnan dessutom beställt både PowerCell S3 bränslecellsstackar och bränslecellssystemet PowerCell MS-100 för tester och utvärderingar.

S3 är PowerCells mest kraftfulla stack och kombinerar ett kompakt format och låg vikt med hög effekt. Stacken är särskilt framtagen för fordonsapplikationer.

”Klimatkrisen och de efterföljande allt tuffare kraven på minskade koldioxidutsläpp gör att fordonsindustrin står inför en oundviklig omställning”, säger PowerCells vd Per Wassén. ”Det sätter stor press på fordonstillverkarna att elektrifiera sina drivlinor, och bränsleceller som drivs med vätgas har stora fördelar framför batteridrift eftersom det ger en elektrifiering som inte innebär stora begränsningar av räckvidd eller långa laddtider.”

Ett fordon som drivs med vätgas och bränsleceller kan i stort sett tankas på samma tid, har samma lastkapacitet och kan köra lika långt som ett fossildrivet fordon. Elektrifiering med hjälp av bränsleceller och vätgas kräver dessutom inte att det byggs upp en särskild infrastruktur i form av laddstolpar. En bränslecell som drivs av vätgas producerar elektricitet utan att ge upphov till några andra utsläpp än rent vatten.  

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 15:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar