PowerCell får order från Bosch avseende initial utveckling av nerskalat bränslecellssystem för kylaggregat

Report this content

PowerCell Sweden AB har fått en order från Robert Bosch GmbH avseende den initiala utvecklingen av ett bränslecellssystem för drivning av kylaggregat till lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. Värdet av det initiala utvecklingsuppdraget kan komma att uppgå till totalt cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Om det initiala utvecklingsuppdraget avlöper väl och parterna kan nå en uppgörelse om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsuppdraget komma att förlängas samtidigt som PowerCell Sweden i så fall även kommer att producera den nya stacken.

Utvecklingsuppdraget innebär en breddning av det nuvarande samarbetet mellan PowerCell Sweden AB och Robert Bosch GmbH som hittills begränsat sig till bränslecellsstacken S3 och framdrivning av fordon inom det traditionella fordonssegmentet, det vill säga, bilar, lastbilar och bussar. Det bränslecellssystem som PowerCell Sweden nu fått en order på den initiala utvecklingen av kommer att baseras på en nerskalad version av PowerCells bränslecellstack S3. Om utvecklingsprojektet avlöper väl och parterna kommer överens om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsprojektet för PowerCell Swedens del komma att förlängas. Vid ett sådant utfall kommer PowerCell Sweden även att producera den nya stacken.

Systemet kommer att möta efterfrågan för vätgaselektriska lösningar med en effekt upp till 30 kW och kommer att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till fossilbaserad kraftgenerering inom en rad volymapplikationer förutom kylaggregat, däribland telekommaster och basstationer.

Bakgrunden till uppdraget är den efterfrågan som både Bosch GmbH och PowerCell Sweden mött från marknaden vad gäller ett nerskalat bränslecellssystem för att genom vätgaselektrifiering ersätta fossildrivna kraftaggregat inom ett flertal olika applikationer. Den nu erhållna ordern gäller den initiala utvecklingen av ett system för drivning av kylaggregat för lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. En majoritet av de kylaggregat som idag finns ombord på lastbilar för kyltransporter drivs av diesel och ger därmed upphov till utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Den globala marknaden för kylaggregat för lastbilsapplikationer beräknas 2025 omsätta totalt drygt 170 miljarder SEK.

”Genom att bredda samarbetet inom bränslecellsområdet och ta fram en nerskalad volymversion av vår S3-stack kommer vi att ännu bättre kunna ta till vara den stora kommersiella potentialen hos bränslecellsteknologin i allmänhet och vår S3-stack i synnerhet”, säger Richard Berkling.

I april 2019 undertecknade PowerCell Sweden AB och Robert Bosch GmbH ett gemensamt utvecklings- och licensavtal för bränslecellsstacken PowerCell S3. Avtalet innebar att Robert Bosch GmbH fick exklusiv rätt att under en period tillverka och sälja bränslecellsstacken S3 till fordonssegmentet medan PowerCell behöll rätten att sälja stacken till kunder inom alla andra segment såsom stationärt, marint och offroad.

Robert Bosch GmbH är sedan i december 2019 PowerCell Sweden AB:s största ägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                           Mårten Wikforss

VD, PowerCell Sweden AB (publ)                                   Investor Relations

Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                                 +46 705 59 11 49

Email: richard.berkling@powercell.se                              Email: marten.wikforss@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar