PowerCell får order på marin bränslecellsmodul från Siemens Energy som led i utökat samarbete

Report this content

PowerCell Sweden AB och Siemens Energy har tecknat ett avtal om ett utökat samarbete inom bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg. Avtalet följer på det memorandum of understanding som de båda bolagen undertecknade i augusti 2018. Som ett led i det utökade samarbetet har Siemens Energy lagt en order på en kundanpassad marin bränslecellsmodul på 100kW.

Siemens Energy skall använda modulen för tester kopplade till bolagets utveckling av bränslecellsbaserade marina system för såväl framdrivning som kraftgenerering. Den nu beställda modulen har en effekt av 100kW och är första steget i att omsätta det strategiska partnerskapet mellan Siemens Energy och PowerCell i erbjudanden till marknaden.

PowerCell Sweden AB och Siemens Energy tecknade i augusti 2018 ett memorandum of understanding avseende en gemensam utveckling av bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg. De båda bolagen har sedan dess formaliserat sitt samarbete genom ett avtal som bland annat innebär att de båda bolagen inom samarbetsområdet erhåller status som föredragen underleverantör, preferred supplier. Siemens Energy har bland annat varit med om att utveckla centrala kraftkomponenter till bränslecellssystemet Marine System 200 som lanserades under 2021.

”Det är glädjande att se att våra gemensamma ansträngningar att skapa ett integrerat erbjudande till marknaden börjar ge resultat. Vårt partnerskap med Siemens är en viktig del i att accelerera omställningen till helt utsläppsfria kraftkällor där vårt gemensamma erbjudande minskar komplexitet och risk för kunden. För PowerCell är det också en bekräftelse av värdeskapandet genom vårt koncept ’Industrialized Innovation’ som innebär att vi kan göra snabba kundanpassningar som generar högt kundvärde baserat på vår industrialiserade produktportfölj”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: richard.berkling@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar