PowerCell medverkar i EU-projekt som tar fram och driftsätter bränslecellsdriven sopbil i Göteborg

PowerCell Sweden AB (publ) kommer att medverka i ett EU-projekt som tar fram och driftsätter en bränslecellsdriven sopbil som skall användas av miljöföretaget Renova i Göteborg. Beställare är Göteborgs stad som vill öka testningen av sopbilar som elektrifierats med hjälp av bränsleceller och vätgas. Sopbilen och driften av den kommer delvis att finansieras av EU-projektet REVIVE som stöttar utrullningen av bränslecellsteknologin inom fordon för avfallshantering.

PowerCell Sweden är sedan tidigare med i ett projekt som tagit fram en bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania och miljöföretaget Renova, påbyggnadsföretaget JOAB samt KTH och som delvis finansierats av Energimyndigheten. Sopbilar som elektrifieras med hjälp av bränsleceller och vätgas får samma tankningstider, räckvidd, körbarhet och lastkapacitet som fossildrivna sopbilar. Tack vare att både framdrivningen och själva sopaggregatet elektrifierats är de dock betydligt tystare och de enda utsläpp de ger upphov till är rent vatten. Eftersom sopbilar ofta körs under tidiga morgnar och nära bostäder är detta stora fördelar.

Nu har PowerCell och Renova blivit godkända för medverkan i EU-projektet REVIVE, Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe, som delvis kommer att finansiera byggnationen och driften av den nya sopbilen. Projektet har fått finansiellt stöd av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, FCH JU, enligt bidragsavtal nummer 779589. FCH JU Joint undertaking stöds i sin tur av EU:s innovations- och forskningsprogram Horizion 2020. Mer information angående REVIVE finns på projektets hemsida https://h2revive.eu/.

”Under åren har FCH JU stöttat utvecklingen av bränslecellskomponenter för transportapplikationer. Vi är glada över att se hur dessa satsningar bär frukt och att ännu en europeisk stackleverantör går med i REVIVE-projektet med dess innovativa produkter för tunga transportapplikationer,” säger Bert Biebuyck, chef för FCH JU.   

REVIVE löper över fyra år och stöttar framtagandet av bränslecellsdrivna sopbilar för användning i ett antal europeiska städer. Projektets övergripande syfte är att påskynda införandet av nollemissionslösningar för lastbilar som används för avfallshantering. Sopbilar är idealiska för att bred test av bränslecellsteknologin eftersom de kör fasta rutter varje dag och därmed inte kräver någon omfattande utbyggnad av infrastruktur för tankning av vätgas.

Beställare av den nu aktuella sopbilen är Göteborgs stad.
”Göteborg stad vill gå i bräschen för införandet av ny och mer hållbar teknologi och det här samarbetet ger oss en mycket bra möjlighet att under verkliga förhållanden på allvar testa en nollemissionslösning baserad på bränsleceller och vätgas”, säger Peter Årnes, Strateg på Göteborgs stad.

För det lokala miljöföretaget Renova blir det den andra sopbilen där både drivlina och aggregat elektrifierats med hjälp av bränsleceller och vätgas.
”Vi tror mycket på elektriska sopbilar och just bränsleceller och vätgas har uppenbara fördelar både när det gäller räckvidd och lastkapacitet, båda avgörande aspekter för att en mer omfattande elektrifiering skall gå att genomföra också i praktiken”, säger Hans Zackrisson, utvecklingschef på Renova.  

Att utrullningen av de första två bränslecellsdrivna sopbilarna i Sverige sker i just Göteborg där PowerCell Sweden har sitt huvudkontor är något som PowerCells försäljningschef Andreas Bodén välkomnar.

”Det är förstås extra kul att både Göteborgs stad och ett lokalt miljöföretag som Renova vill vara med och aktivt bidra till att få fram mer hållbara avfallstransporter.”

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bodén
Försäljningschef, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: andreas.boden@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar