PowerCell och Siemens presenterar planer för bränslecellsbaserade maritima drivsystem på SMM

PowerCell Sweden AB (publ) och Siemens AG kommer att uppträda i en gemensam monter på den kommande internationella marinmässan SMM i Hamburg den 4-7 september.
På mässan kommer de båda företaget att presentera sitt nyligen annonserade samarbete och sina planer för bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg.

Det nyligen annonserade samarbetet mellan PowerCell och Siemens AG blev formellt när representanter från de båda bolagen undertecknade ett MOU, memorandum of understanding, vid en ceremoni i Hamburg den 14 augusti. Målet med samarbetet är att gemensamt utveckla ett bränslecellsbaserat driv- och kraftgenereringssystem för marina applikationer. Bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem skulle kunna bidra till en kraftig minskning av beroendet av fossila bränslen inom kommersiell sjöfart. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt som mål att halvera utsläppen från kommersiell sjöfart till 2050, något som kommer att kräva en väsentligt minskad användning av fossila bränslen.

PowerCell är en världsledande utvecklare och tillverkare av bränslecellsstackar och bränslecellssystem. Företagets teknologi och produkter har flera egenskaper som ger stora fördelar vid användning på fartyg och som kommer att utnyttjas i samarbetet med Siemens AG. Bland dessa märks marknadsledande effekttäthet, PowerCells lösningar för snabb och effektiv inkoppling samt företagets tydliga fokus på säkerhetsaspekter.

I juni fick ett bränslecellsbaserat kraftgenereringssystem med bränslecellsstackar från PowerCell, för första gången någonsin ett principgodkännande för användning ombord på fartyg av det globala certifieringsföretaget DNV GL.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Per Ekdunge

Vice VD, PowerCell Sweden AB (publ), VD PowerCell Deutchland GmbH 

Tel: +49 (0) 69 3085 547 102

Email: per.ekdunge@powercell.de

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Prenumerera

Dokument & länkar