PowerCell startar nytt affärsområde för att underlätta övergången till vätgaselektriska lösningar

Report this content

PowerCell Sweden AB har beslutat starta det nya affärsområdet Transition Services för att underlätta för kunder inom olika segment att ställa om till vätgaselektriska lösningar. Transition Services kommer att erbjuda såväl konsulttjänster och applikationsprojekt som utbildningar och nyckelfärdiga lösningar.

Det ökande behovet av att ställa om till en mer hållbar produktion och användning av energi har det senaste året fört med sig ett kraftigt ökat intresse för vätgaselektriska lösningar. För att underlätta för kunder inom olika segment att undersöka möjligheterna med vätgas och bränsleceller har PowerCell Sweden därför beslutat starta det nya affärsområdet Transition Services. Transition Services kommer att erbjuda en bred palett av tjänster och produkter för att bistå kunderna i valet av komponenter och vid integrationen av de tekniska lösningarna. För större kundprojekt kommer PowerCell via det nya affärsområdet även att erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

”Under det senaste året har vi märkt hur kunderna går från en fas där de beställer enstaka bränsleceller för att testa vår teknik, till att börja räkna på hur vätgaselektriska lösningar kan erbjuda ett långsiktigt alternativ till befintlig och ofta fossilbaserad teknologi. Många kunder kommer att lämna en teknologi som de kanske använt i nästan hundra år till förmån för helt nya lösningar som de har minimal erfarenhet av. Där har vi en viktig roll att spela när det gäller att göra övergången enkel och smidig. Vi vill skapa trygghet för kunden”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Genom att underlätta övergången till utsläppsfria, vätgasbaserade lösningar, räknar PowerCell med att det nya affärsområdet också kommer att stärka bolagets produktförsäljning och bidra till att växa basaffären.
”Vi ser att med vår mångåriga erfarenhet från forskning och utveckling inom bränslecells- och vätgasområdet kan skapa betydande kundvärde högre upp i värdekedjan. Det utökar vår positionering i värdekedjan där vi kan tillgodogöra oss värdefulla applikationsdata för fortsatt utveckling av nya affärer och nästa generations teknologi”, säger Richard Berkling.

Det nya affärsområdet kommer att vara verksamt inom fyra huvudområden: konsulttjänster, applikationsprojekt, nyckelfärdiga lösningar samt utbildning. Konsulttjänsterna kommer att erbjuda en heltäckande analys av kundernas behov inklusive förslag till olika tekniska lösningar. Även lösningar som inte bygger på vätgas och bränsleceller kommer att utvärderas och rekommenderas om de visar sig bättre möta kundernas behov. Applikationsprojekten kommer att bygga på PowerCells industriellt stabila bränslecellsstackar och bränslecellssystem och kombineras med bolagets förmåga till projektspecifika och applikationsnära kundanpassningar.

Det nya affärsområdet kommer att ledas av Andreas Bodén som är ansvarig för att ta fram nya strategiska affärsinitiativ och driva utvecklingen av nya produkterbjudanden med kompletterande affärsmodeller.

”Transition Services kommer att spela en avgörande roll för våra kunders övergång till vätgaselektriska lösningar och kompletterar därför dagens erbjudande på ett väldigt bra sätt”, säger Andreas Bodén.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                         Andreas Bodén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                SVP, Strategic Sales
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                              Tel: +46 (0)31 720 36 20
Email: richard.berkling@powercell.se                Email: andreas.boden@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar