PowerCell Sweden får order från Prototech AS på marin bränslecellsmodul

Report this content

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på en bränslecellsmodul med en total effekt på 185 kW från det norska utvecklings- och integreringsföretaget Prototech AS. Modulen kommer att levereras under det fjärde kvartalet och är avsedd att användas i marina utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Modulen kommer att integreras som en del av en toppmodern testinfrastruktur för miljöanpassade marina kraftlösningar och framtida bränslen inom Sustainable Energy Catapult Center på Stord, söder om Bergen. Prototech kommer att tillsammans med centrala branschpartner använda modulen i olika utvecklingsprojekt för att testa och demonstrera hur bränslecellsbaserade kraftlösningar kan användas för att utveckla nollutsläppslösningar för det marina segmentet.

Norge har meddelat sin avsikt att införa allt tuffare utsläppskrav för fartyg som används i norska vatten, inte minst för de norska fjordarna som till följd av sin unika och rena miljö har klassats av FN-organet UNESCO som världsarvsområden. För att bidra till att möta de nya kraven har Norge också annonserat att landet avser uppmuntra utvecklingen av miljövänliga energilösningar för användning inom landets sjöfarts- och offshoreindustri.

”Det marina segmentet är ett av våra prioriterade segment och erbjuder en stor möjlighet för vår bränslecellsbaserade nollutsläppsteknologi. Bränsleceller är en verkligt hållbar energilösning för marina applikationer och kan producera energi för både framdrivning och kraftgenerering. Inom sektorn börjar det nu också etableras en industriell mognad hos olika aktörer som bidrar till att segmentet är på väg att skapa en kommersiellt uthållig affärsmodell genom hela värdekedjan”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: richard.berkling@powercell.se

Bernt Skeie
VD, Prototech AS
Phone: +47 950 46 031
Email: bernt.skeie@prototech.no

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar