Svenska bränslecellsutvecklaren PowerCell utsedd till årets mest samhällsnyttiga investering

PowerCell, det nordiskt ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, har av Svenska Riskkapitalföreningen blivit utsett till årets mest samhällsnyttiga investering.

PowerCell, det ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, har fått Svenska Riskkapitalföreningens (SVCA) utmärkelse för den mest samhällsnyttiga investering 2014 under Private Equity 2014 i Stockholm den 8 april.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en branschförening för riskkapitalbranschen i Sverige. Private equity och riskkapital är aktiva former av ägande och fungera som katalysatorer för tillväxt i den svenska ekonomin. Syftet med föreningen, som grundades 1985, är att främja en effektiv riskkapitalmarknad i Sverige.

SVCA Awards uppmärksammar kolleger som utfört extraordinära insatser inom Private Equity i Sverige. SVCA Awards ges ut i följande kategorier: Årets exit, Årets kapitalanskaffning, Hall of Fame och slutligen SVCA Award - Årets mest samhällsnyttiga investering.

- Vi är glada och väldigt stolta över att ha blivit utvalda som Årets mest samhällsnyttiga investering 2014 i Sverige, säger Magnus Henell, VD, PowerCell Sweden AB. Det här är ett riktigt erkännande för vårt hårda arbete med att utveckla miljövänlig teknik. Det finns en stor efterfrågan på våra avancerade bränslecellssystem inom transportindustrin, telekommunikation och den stationära kraftsektorn över hela världen.

- Vi räknar med att intresset från transport, telekom och andra branscher kommer växa ännu mer inom en snar framtid med tanke på dessa industriers behov av att minska driftskostnaderna, samtidigt som man vill finna kraftlösningar som är rena, hållbara och kompatibel med allt strängare miljölagstiftning, avslutar Magnus Henell.

Göteborg, 2014-04-11

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB
Tel: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB
PowerCell Sweden AB är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar miljövänliga kraftsystem med unika bränsleceller och reformatorteknik som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

PowerCells bränslecellssystem omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Elen kan användas för klimatkontroll i lastbilar och andra tunga fordon och eliminera tomgång vid vila och lastning/lossning.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformatorteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg och ägs av Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Prenumerera

Dokument & länkar