Valberedning utsedd inför PowerCells årsstämma 2020

Report this content

Årsstämman som hölls den 27 mars i år beslutade att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2019, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.

De tre största ägarna i PowerCell per den 30 september 2019 var Midroc New Technology AB, Fouriertransform AB och Finindus. Bolagen har utsett varsin representant enligt nedan, att tillsammans med styrelsens sammankallande ledamot bilda PowerCells valberedning 2020.

 

I enighet med årsstämmans beslut har följande ledamöter utsetts:

Oscar Ahlgren, Västra Hamnen Corporate Finance AB, representerarande Midroc-koncernen;
Christer Jönsson, Saminvest, representerande Fouriertransform;
Hans Maenhout, representerande Finindus.
Magnus Jonsson är sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell Sweden AB.

PowerCells årsstämma 2020 kommer att äga rum den 24 april 2020, kl. 15.00-17.00 på PowerCell Sweden, Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i PowerCell, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: valberedning@powercell.se, eller med brev till: PowerCell Sweden AB, Att: Valberedningen, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg. Förslag skall ha lämnats senast den 15 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email:
per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar