Avtal med Sydkraft värt 7-8 MSEK

Report this content

Powerit tecknar försäljningsavtal med Sydkraft värt 7 - 8 MSEK under 2003. Powerit PS AB (publ.), en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden, har genom sitt dotterbolag Powerit MIC AB tecknat ett nytt distributionsavtal med Sydkraft för Powerit ECS(TM) (Energy Control System). På den Skandinaviska marknaden har Powerit MIC samarbetat med Sydkraft under flera år. Det befintliga avtalet, som är ett exklusivt distributionsavtal med garanterade minimiåtaganden från Sydkrafts sida, går ut vid det kommande årsskiftet. Ett nytt distributionsavtal har nu förhandlats fram mellan parterna. Eftersom både Powerit MIC och Sydkraft har varit överens om att minska Sydkrafts exklusivitet, så har detta lett till att det nya avtalet endast ger Sydkraft en exklusivitet som energibolag och att Powerit MIC själv får sälja direkt eller indirekt via andra återförsäljare, så länge dessa inte är energibolag. Avtalet, som täcker Skandinavien och gäller för 2003, innebär garanterade minimiintäkter från Sydkraft på 5 MSEK och Powerit MIC bedömer att den totala intäkten från Sydkraft kommer att bli 7 - 8 MSEK under 2003. Krister Mårtensson, VD för Powerit MIC AB: "Vi har länge sett att det finns en stor marknad i Skandinavien som Sydkraft inte har nått. Det var därför mycket väsentligt för oss att få möjlighet att själva eller via andra kanaler kunna bearbeta denna marknad samtidigt som Sydkraft fortsätter med oförminskad styrka. Vi är övertygade om att ökningen av försäljningsansträngningarna kommer att leda till fler avslut på den skandinaviska marknaden" Powerit® ECS är ett system för effekt- och energistyrning. Genom att övervaka och styra energiförbrukningen på ett intelligent sätt reducerar systemet användarens kostnader för såväl toppeffekt som energi. Andra användningsområden för systemet är larmhantering, processövervakning och internmätning för kostnadsuppföljning m.m. Systemet är designat kring ett modultänkande både på hård och på mjukvarusidan, vilket tillåter enkel och kostnadseffektiv anpassning till kundspecifika behov. Sedan 1994 har systemet hjälpt över 200 kunder på den skandinaviska marknaden att optimera sin energiförbrukning. Allt från mindre verkstadsindustrier och fastigheter till större processindustrier. Lund den 21 augusti 2002 För ytterligare information kontakta gärna: Krister Mårtensson, VD Powerit telefon: mobil: MIC AB 046 - 286 21 30, 070 - 676 07 72 Per Lambert,CEO Powerit PS AB telefon: mobil: (publ.) 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 3.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar