Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - juni, 2004

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - juni, 2004 - Rörelsens nettointäkter minskade till 3,5 MSEK (7,5). Intäktsminskningen hänför sig till ändrade avtalsvillkor med Sydkraft samt avvecklingen av Powerit Generation - Resultatet efter finansiella poster blev -5,7 MSEK (-4,5) - Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-4,5), motsvarande -0,48 SEK/aktie (-0,68) - Powerit MIC tecknar samarbetsavtal med Fortum Markets - Den garanterade företrädesemissionen om 8,1 MSEK fulltecknades, 89 % via teckningsrät-ter och resterande del enligt garantiavtal - Avvecklingen av Powerit Generations kostnadsmassa slutförd - Per Lambert lämnade posten som VD i bolaget men kvarstår i styrelsen. Krister Mårtens-son, VD Powerit MIC AB, blir tf VD i Powerit PS AB tills ny permanent VD utses. Frågor angående denna rapport besvaras av: Jeffry T Cook, Styrelseordförande Telefon: +1-206-467 82 00 Åsa Landén Ericsson, Styrelseledamot Telefon: +46-8-463 33 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20300/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar