Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - september, 2004

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - september, 2004 · Rörelsens nettointäkter minskade till 5,6 MSEK (12,1). Intäktsminskningen hänför sig till ändrade avtalsvillkor med Sydkraft samt avvecklingen av Powerit Generation · Resultat efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-4,6), motsvarande -0,60 SEK/aktie (-0,68) · Resultatet har belastats med en nedskrivning om 0,2 MSEK avseende skattefordran i Japan · Samarbetet med Fortum Markets enligt avtal slutet i andra kvartalet, utvecklas positivt med en första order och genomförda gemensamma kundseminarier. · Verksamheten är nu helt koncentrerad till bolagets kontor i Lund, sedan Nyköpingskontoret stängdes i september Frågor angående denna rapport besvaras av: Jeffrey T. Cook, Styrelseordförande Telefon: +1-206-467 82 00 Åsa Landén Ericsson, Styrelseledamot Telefon: 08-463 33 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041109BIT21650/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar