Powerit levererar CMS-licens värd 9 MSEK till Japan

Report this content

Powerit levererar CMS-licens till Japan värd 9 MSEK Powerit PS AB, en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden, har genom sitt dotterbolag Powerit Generation AB fått en order på CMSTM, Condition Monitoring System, från MHI, Mitsubishi Heavy Industries. Ordern gäller den begränsade rätten till CMS för s.k. PWR-reaktorer (tryckvattenreaktorer) på den japanska marknaden och ordervärdet uppgår till 9 MSEK och leverans gjordes i samband med avtalets undertecknande. Göran Johansson, VD för Powerit Generation AB: "Av Japans närmare 60 reaktorer är ca 40 % av PWR-typ och i USA är andelen betydligt högre. Övriga reaktorer i Japan och USA är i huvudsak av BWR-typ, d.v.s. samma typ som de tidigare CMS-installationerna i Japan och Sverige. Alla PWR-reaktorer i Japan har levererats av MHI och att MHI nu köper CMS-rätten för dessa är ett stort erkännande av vår teknologi. Med MHI som referens och partner ökar vår trovärdighet väsentligt på den internationella kraftverksmarknaden." CMS är en mycket avancerad produkt för optimering av elproduktionen i ett kärnkraftverk. CMS beräknar de aktuella värme- och massbalanserna utgående från processignaler och matematiska modeller. CMS jämför sedan kraftverkets aktuella driftläge med bästa möjliga driftläge och föreslår åtgärder för att förbättra verkningsgraden. Nyköping den 22 november 2002 För ytterligare information kontakta gärna: Göran Johansson, VD Powerit telefon: 0155 - mobil: 070 - 519 Generation AB 55 992, 59 92 Per Lambert, CEO Powerit PS AB telefon: 0155 - mobil: 070 - 594 55 901, 22 62 se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 3.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar