Powerit ställer in extra bolagsstämman

Report this content

Powerit ställer in extra bolagsstämman Styrelsen i Powerit PS AB (publ.) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som skulle ha ägt rum torsdagen den 28 november 2002 kl. 13.00. Aktieägare som anmält sig till bolagsstämman kommer att informeras direkt. Ändamålet med den extra bolagsstämman var att ge styrelsen ett bemyndigande att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, för att på detta sätt stärka upp företagets kapital. Som tidigare meddelats fick i förra veckan Powerits dotterbolag Powerit Generation en stor licensorder på sitt system CMS(TM) från den japanska kärnkraftleverantören Mitsubishi Heavy Industries. Ordervärdet på 9 MSEK gör att Powerits kapitalsituation i och med denna order åter har blivit tillfredställande för den fortsatta utvecklingen av företaget. Nyköping den 26 november 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert, CEO Powerit PS AB (publ.) telefon: 0155 - 55 901, mobil: 070 - 594 22 62 se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 2.700 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar