• news.cision.com/
  • Powerit/
  • Powerit tecknar distributionsavtal för delar av Tyskland samt Holland och Belgien

Powerit tecknar distributionsavtal för delar av Tyskland samt Holland och Belgien

Report this content

Powerit tecknar distributionsavtal för delar av Tyskland samt Holland och Belgien. Powerit PS AB (publ.), en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden, har genom sitt dotterbolag Powerit MIC AB tecknat ett distributionsavtal med energibolaget ENRW GmbH, i Düsseldorf, Tyskland. ENRW ägs gemensamt av ett av Tysklands större energibolag EnBW och Stadtwerke Düsseldorf. Avtalet innebär att ENRW skall marknadsföra och sälja Powerits produkter för energi- och effektstyrning, Powerit ECS(TM) (Energy Control System), på delar av den tyska marknaden (delstaten Nordrhein - Westfalen) vilket inkluderar det industritäta Ruhrområdet samt Holland och Belgien. I juni utbildades drygt 20 säljare inom ENRW i Powerit ECS och de första försäljningarna beräknas komma under de närmaste månaderna. Avtalet innebär vidare att Powerit MIC inte kommer att utse något annat energibolag till återförsäljare inom ovan angivna marknadsområde under det närmaste året. Krister Mårtensson, VD för Powerit MIC AB: "Den tyska marknaden är ca 10 gånger större än den svenska och marknadsundersökningar som gjorts i Tyskland visar på ett mycket stort intresse av att investera i produkter som sänker företagens energikostnad. Vårt system Powerit ECS har så här långt visat sig ligga före konkurrenterna och vi har stora förhoppningar på den tyska marknaden. Diskussioner förs även med ett antal andra företag, som är intresserade av att sälja Powerit ECS på den stora tyska marknaden." Powerit® ECS är ett system för effekt- och energistyrning. Genom att övervaka och styra energiförbrukningen på ett intelligent sätt reducerar systemet användarens kostnader för såväl toppeffekt som energi. Andra användningsområden för systemet är larmhantering, processövervakning och internmätning för kostnadsuppföljning m.m. Systemet är designat kring ett modultänkande både på hård och på mjukvarusidan, vilket tillåter enkel och kostnadseffektiv anpassning till kundspecifika behov. Sedan 1994 har systemet hjälpt över 200 kunder på den skandinaviska marknaden att optimera sin energiförbrukning. Allt från mindre verkstadsindustrier och fastigheter till större processindustrier. Lund den 21 augusti 2002 För ytterligare information kontakta gärna: Krister Mårtensson, VD Powerit telefon: 046 - 286 21 mobil: 070 - 676 07 72 MIC AB 30, Per Lambert,CEO Powerit PS AB telefon: 0155 - 55 901,mobil: 070 - 594 22 62 (publ.) se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 3.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00520/wkr0002.pdf

Dokument & länkar