IBS säljer PPS Collaborate för projektstyrning till Länsförsäkringar

IBS säljer PPS Collaborate för projektstyrning till Länsförsäkringar Project Planning Systems (PPS) utvecklar ett världens mest avancerade system för projektstyrning, PPS Collaborate. Det integreras med affärssystem, vilket ingen av konkurrenterna erbjuder. Detta innebär automatiskt redovisning av kostnader och intäkter, redovisning av projekt i förhållande till budget och tidplan och dessutom genereras kontinuerligt nya prognoser. Kunderna är medelstora och stora företag som allt mer arbetar i projekt, i virtuella nätverk och på distans. IBS Sverige säljer sitt internationellt etablerade affärssystem ASW i kombination PPS Collaborate. IBS har idag tagit sammanlagt sex order på PPS Collaborate. PPS Collaborate säljs även som ett fristående system. Ökar effektiviteten i arbetet Den senaste kunden är Länsförsäkringar AB. Ordern omfattar 540 licenser. Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar AB´s huvudsakliga uppgift är att bidra till länsförsäkringsbolagens framgångar, bland annat genom service och utvecklingsarbete. "Vi har möjlighet att arbeta mer strukturerat när PPS Collaborate kopplas till vårt affärssystem ASW. Vi tror att det kan öka effektiviteten i arbetet. Länsförsäkringar AB´s mål är att förkorta utvecklingstider med bibehållen hög kvalitet och kostnadskontroll", säger Jimmy Fredrixon, controller på Länsförsäkringar Utveckling AB. Passar virtuella organisationer Affärssystemet ASW och PPS Collaborate är ett mycket kraftfullt paket som ger användarna från VD ner till varje berörd projektmedarbetare all information de behöver i realtid. Användarna är dessutom inte beroende av att sitta på kontoret. Bägge systemen fungerar över Internet. IBS och PPS gynnas av den allt hårdare internationella konkurrensen. Prispress och krav på toppkvalitet i produkter och tjänster ökar oavbrutet. För att möta kraven med bibehållen eller t.o.m. förbättrad lönsamhet, går allt fler företag över till att bedriva arbete i projektform och i virtuella organisationer. Det kräver verktyg för projektstyrning som både kan hantera många parallella projekt och kontinuerligt kan delegera och förse alla berörda i ett eller flera företag med rätt information oberoende av tid och rum. Initiativet till samarbetet togs från IBS som ville bredda marknaden för sitt affärssystem mot nya segment, främst tjänsteföretag. För mer information kontakta: Jimmy Fredrixon, Länsförsäkringar Utveckling AB, tel 08 - 588 410 84 Stig Mellberg, IBS Sverige, tel 026-647 747 och 0706-58 23 24 Ingmar Strandberg , VD, PPS Sverige, tel 08-506 333 85 och 0707-87 23 87 Detta är IBS IBS är en världsledande leverantör av affärssystem och konsulttjänster. IBS är världsledande på lösningar för Supply Chain Management (varuflödeshantering), med integrerade system för ekonomistyrning. Systemen är speciellt utvecklade för elektronisk handel, CRM-system (kundrelationssystem), lagerstyrning, distribution, beslutsstöd och affärsanalys. Detta är PPS Project Planning Systems (PPS) är en världsledande leverantör av samarbets- och projektstyrningssystem. Kunderna är stora och medelstora företag där allt mer av verksamheten drivs i projekt, i virtuella organisationer och på distans. PPS Collaborate kan användas över Internet och passar därför i globala miljöer. Systemet kan integreras med befintliga affärssystem, både egna och partners. Det är därmed ett kvalificerat samarbetsverktyg i och mellan organisationer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00530/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00530/bit0001.pdf

Om oss

Project Planning Systems utvecklar och säljer samarbets- och projektstyrningssystem som hjälper företag och organisationer att fullborda projekt med optimerade resurser inom utsatt tid, utsatt budget och med alla kvalitetsmål uppfyllda.

Dokument & länkar