Project Planning Systems hjälper företag att öka produktiviteten med 20 %

Project Planning Systems hjälper företag att öka produktiviteten med 20 % Project Planning Systems hjälper företag att öka produktiviteten med 20 procent. Det gäller både industri- och tjänsteföretag där allt mer av arbetet sker i projektform, på distans och i virtuella organisationer. Project Planning Systems (PPS) utvecklar världens mest avancerade system för hantering av projekt. Systemet som heter PPS Collaborate integreras via XML till olika affärssystem, vilket ingen av konkurrenterna erbjuder. Integreringen med affärssystem innebär automatisk resurshantering, redovisning av kostnader och intäkter, redovisning av projekt i förhållande till utfall i budget och tidplan och dessutom genereras kontinuerligt nya prognoser. Systemet fungerar dessutom över Internet, vilket innebär att PPS Collaborate även passar globala och virtuella organisationer. Ökar effektiviteten i arbetet Analysföretaget Frost & Sullivan prognostiserar att marknaden i Europa kommer att växa från 1,6 miljarder kronor 2001, till 28,5 miljarder kronor 2007 för den kategori av system dit PPS Collaborate hänförs, nämligen Professional Services Automation, förkortat PSA. Enligt Frost & Sullivan finns en latent genomsnittlig besparing på 20 procent genom att använda PSA-system som PPS Collaborate. Samtidigt kan flera av PPS kunder redovisa lönsamhetskalkyler som är väsentligt bättre. Kundföretag som använder PPS Collaborate har redovisat återbetalningstider på nedåt 2-3 månader, vilket är ytterst ovanligt bland IT-investeringar. Andra fördelar som PPS kunder redovisar är bättre kvalitetskontroll i projektarbete och därmed en högre kvalitet i bl.a. utvecklingsarbete. Analysföretaget Aberdeen Group har undersökt 50-talet företag med samma erfarenhet och kunskap och även de kan redovisa mycket god lönsamhet för denna typ av programvaruverktyg. Passar alla företag med tjänsteorganisationer PPS Collaborate ger användarna från VD ner till varje berörd projektmedarbetare all information de behöver i realtid. Prispress och krav på toppkvalitet i produkter och tjänster ökar oavbrutet. För att möta kraven med bibehållen eller t.o.m. förbättrad lönsamhet, går allt fler företag över till att bedriva arbete i projektform och i virtuella organisationer. Det kräver verktyg för projektstyrning som både kan hantera många parallella projekt och kontinuerligt kan delegera och förse alla berörda i ett eller flera företag med rätt information oberoende av tid och rum. Tidigare har denna typ av verktyg främst används i tillverkande industri. Men genom att gå från enkel projekthantering till avancerad projektstyrning integrerat med företagens affärssystem passar PPS Collaborate även renodlade tjänsteföretag, tillverkande organisationer mm som arbetar i projektform. Kunder Kunderna är medelstora och stora företag som allt mer arbetar i projekt, i virtuella nätverk och på distans. Några av dessa är IKEA, Micronic Laser Systems, Systeam Medical Systems, Wibe och Länsförsäkringar Detta är PPS Project Planning Systems (PPS) är en världsledande leverantör av PSA- system. Kunderna är stora och medelstora företag där allt mer av verksamheten drivs i projekt, i virtuella organisationer och på distans. PPS Collaborate kan användas över Internet och passar därför i globala miljöer. Systemet kan integreras med befintliga ERP och affärssystem, både egna och partners. Det är därmed ett kvalificerat samarbetsverktyg i och mellan organisationer. VD: Ingmar Strandberg, Tel: 08-506 333 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Project Planning Systems utvecklar och säljer samarbets- och projektstyrningssystem som hjälper företag och organisationer att fullborda projekt med optimerade resurser inom utsatt tid, utsatt budget och med alla kvalitetsmål uppfyllda.

Dokument & länkar