Ledande saneringsföretag börjar använda produkter baserade på Prebonas teknik

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att ett ledande saneringsföretag har påbörjat användning av produkter baserade på Prebonas teknik och renoverat en kraftigt brandskadad byggnad med Liwa OdorControl.

Efter att ha utvärderat Liwa OdorControl med mycket goda resultat har nu Sanpro börjat köpa in produkten till andra saneringsobjekt. Prebona bedömer att marknaden för den här typen av saneringar är mycket stor, inte bara i Sverige utan även internationellt. Enbart när det gäller brandskador i Sverige inträffade under 2017 ca 20 000 skadefall och försäkringsbolagen betalade ut sammanlagt 5,4 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador.

Liwa OdorControl, som marknadsförs av Liwa Färg AB i samarbete med Prebona, är ett färgsystem som effektivt eliminerar oönskade lukter. Produkten är vattenbaserad och metoden är ekonomisk och skonsam mot hälsa och miljö. Efter rengöring, men före behandling och målning med Liwa OdorControl, var röklukten i den brandskadade fastigheten mycket stark. Redan efter att cirka 10-20% av fastigheten hade behandlats med Liwa OdorControl märktes en tydlig skillnad av de behandlade delarna och de obehandlade. Efter fullständig behandling med Liwa OdorControl kvarstår ingen röklukt.

Arbetet har utförts av Sanpro, ett dotterbolag till Climat 80 AB, ett ledande skandinaviskt saneringsföretag specialiserat på att återställa egendomsskador på grund av vattenskador, brand eller mögelskador. Sanpro arbetar ofta som projektledare med alla typer av sanering av bostads- och industrifastigheter.

-Vi var övertygade om produktens funktion innan vi påbörjade projektet, men att effekten skulle vara så tydlig och effektiv var häpnadsväckande, säger Roger Strömberg, Projektchef på Sanpro.

-Saneringsföretag har hittills tvingats arbeta med lösningsmedelsbaserad färg som är ineffektiv och leder till ökade hälso- och miljörisker, säger Orvar Otterstedt, VD Prebona AB. -Lösningsmedelsbaserad färg ersätter endast röklukt mot lösningsmedelslukt och är dessutom ineffektivt mot röklukt som sitter djupare i byggnadsstrukturen, fortsätter Orvar Otterstedt. Vi ser detta som ett genombrott för produkten och är naturligtvis mycket glada över att Climat 80 är så nöjda, avslutar Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar