Nyhetsbrev Prebona HealthCare

Bolagets intention med detta korta nyhetsbrev är att kommunicera delar av det löpande arbete som pågår inom Prebona. Avsikten är att publicera återkommande nyhetsbrev. Vi har i detta första nyhetsbrev valt att fokusera på affärsområdet HealthCare.

Den första delen av 2019 har varit händelserik och fört arbetet inom Prebona HealthCare flera steg framåt. Inom Prebona HealthCare arbetar vi framför allt med en substans, AgSol, som kan förstärka befintlig antibiotika. Initialt fokuserar Prebona HealthCare på topical antibiotika för behandling av olika typer av hudinfektioner. I in vitro försök har företagets substans visat mycket lovande resultat. AgSol kan i kombination med antibiotika öka antibiotikans antibakteriella effekt samt gör den verksam även mot resistenta bakterier. Dessutom ger detta en möjlighet att sänka den totala doseringen av antibiotika som ges i olika sammanhang.

Studierna har utförts tillsammans med professor Dan Andersson och hans forskargrupp vid Uppsala universitet

Vi planerar nu för våra första djurstudier med AgSoli kombination med ett existerande antibiotikum. Vi räknar med att djurstudierna startar efter sommaren och att de kommer att ge värdefull data i arbetet med den kliniska utvecklingsstrategin samt i arbetet med att hitta kommersiella samarbetspartners.

Etableringen med laboratoriet i Lund under hösten 2018 har så här långt givit positiva effekter långt över förväntan. Miljön inom den Life science inriktade företagsinkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund tillgängliggör en rad relevanta resurser. Bland annat kan vi tillgå en omfattande infrastruktur av analysinstrument samt resurser inom prekliniska och kliniska tjänster. Dessutom finns där ett stort industriellt kontaktnät avseende potentiella samarbetspartners och kunder inom läkemedelsindustrin.

Den utökade kapaciteten av analytisk utrustning kommer att underlätta och snabba på utvecklingen av AgSol. Dessutom har Prebona’s CTO, Tobias Halthur, stor erfarenhet av att handha de analysinstrument som används vilket ökar den företagsinterna kontrollen av produktutvecklingen samtidigt som arbetet blir kostnadseffektivt.

Även inom affärsutvecklingen har början av 2019 givit en bra start för Prebona HealthCare. Vi deltog på BIO-Europe i Wien under mars månad där vi hade flera bra möten och diskussioner med intressanta och relevanta läkemedelsföretag inom både veterinärmedicin och humanmedicin. Dessa diskussioner har nu resulterat i ett mindre antal sekretessavtal för att ge möjlighet att gå vidare med djupare diskussioner.

Sammantaget är bolagets stora fokus inom Prebona HealthCare AgSol-projektet men det ska också nämnas att bolaget driver ett fåtal mindre projekt inom andra delar av området för infektionskontroll. Dessa projekt utgår från samma teknikplattform som AgSol och bedöms endast komplettera utvecklingen av AgSol utan att störa fokus av det projektet.

För ytterligare information kontakta:

Christian Östberg, Ansvarig HealthCare, Telefon +46 70 715 3247, E-post: christian.ostberg@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på SpotLight StockMarket. För mer information se www.prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar