Prebona: Genombrottstest för nytt långtidsverkande desinfektionsmedel för ytor

Report this content

Oberoende testinstitut har nu bekräftat att företagets produkt Prebona Disinfect K ger ett extremt effektivt och långtidsverkande antimikrobiellt skydd av ytor. De genomförda testerna, gjorda på hårda ytor, visar att Prebona Disinfect K dödar upp till 99,999% av bakterier och svamp på en yta även 24 timmar efter att desinfektionsmedlet applicerats.

Testerna har utförts i enlighet med det internationellt erkända testet PAS 2424 som inkluderar slitage på ytan för att simulera en verklig miljö.

Den nya produkten Prebona Disinfect K är framtagen för att desinficera och ge ett långvarigt antimikrobiellt skydd av olika typer av ytor i hemmiljö och publika miljöer. Produkten är godkänd för användning som desinfektionsmedel av ytor i hela EU inklusive Storbritannien, Schweiz och Norge. Prebona Disinfect K är vattenbaserad och kräver inte märkning enligt EU-förordningen (EG) Nr.1272/2008 (CLP).

Testerna ingår i det löpande arbete som Prebona genomför för att verifiera effekten av sina produkter och samtidigt påvisa fördelarna med bolagets tekniska plattform, Prebona CompoTech. Dessa fördelar inkluderar möjligheten att använda mindre aktivt material för en given effekt jämfört med konkurrerande teknologier och samtidigt skapa en långtidsverkande effekt.

- Långsiktigt skydd av ytor mot bakterier, svamp och virus ger verkligen nytt hopp om ett bättre skydd mot smittsamma sjukdomar. Vanliga desinfektionsmedel baserade på alkohol eller väteperoxid tappar sin skyddande effekt redan efter ett par minuter. Vi svarar på ett tydligt marknadsbehov med ett vattenbaserat yt-desinfektionsmedel med 24 timmars antimikrobiell effekt i verkliga miljöer. Det är en enorm möjlighet för företag och samhället i stort när vi nu återgår till en ny normalitet bortom pandemin, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar