Prebona: Ny order inom affärsområdet AirCare om 750 tkr

Report this content

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit en ny order uppgående till 750 tkr. Ordern kommer från bolagets partner Polygiene AB (publ) och avser textilindustrin. Ordern kommer att levereras under Q4.

Polygiene lanserade under våren 2019 produkten Odor Crunch, som bygger på Prebona CompoTech-teknologin, avseende eliminering av lukt på textilier inom bland annat sport och friluftskläder. Polygiene har sedan dess initierat marknadsföringen och försäljningen med mycket goda reaktioner och testresultat från kunder. Det har så här långt resulterat i ett mindre antal affärer med kunder inom textilindustrin.

- Polygiene genomför nu ett flertal tester samt försäljningsdiskussioner hos partners och deras bedömning är att mottagandet är mycket positivt, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. -Jag ser detta som ännu ett gott tecken från marknaden och ser nu fram mot ett fortsatt intressant 2019 och framförallt ett spännande 2020, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar