Prebona: Ytterligare orderingång från Jape

Report this content

Prebona AB har erhållit en ytterligare order av produkten Prebona DuraClean från JAPE AB, Hässleholm. Produkten marknadsförs under varumärket REDO Ytskydd.

DuraClean är en kiselbaserad ytskyddsteknologi, baserad på Prebonas grundteknologi CompoTech, för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Ordern är av samma storleksordning som tidigare ordrar under hösten och vintern och är resultatet av en mycket stark och lyckad införsäljning mot byggvaruhandeln i Sverige och Norge.

JAPE är en ledande leverantör av specifika vård-produkter mot såväl byggvaruhandeln och färgfackhandeln som den professionella B2B-industrin med ca 1 300 försäljningspunkter i Sverige och Norge.

- JAPE är en väldigt kompetent och stabil partner som vi bygger ett långfristigt samarbete med och det är mycket glädjande att mottagandet av REDO Ytskydd från färgfackhandeln och byggvaruhandeln är så positivt säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar