Prebona AB (publ) beviljas NOPEF finansiering för etablering I USA

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett forskningsbaserat nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man beviljats ett ekonomiskt stöd från NOPEF (Nordiska Projektexportfonden). Anslaget avser ett projekt för att etablera närvaro och försäljning i USA.

Målet med det beviljade projektet är att påbörja marknadsintroduktionen av Prebonas produkter på den amerikanska marknaden. Satsningen innefattar såväl regulatoriska processer som partnersamarbeten och nödvändiga produktanpassningar för de lokala marknaderna. Projektet genomförs i samarbete med en lokal amerikansk partner som arbetar med att etablera svenska bolag i USA.

Projektet genomförs under 9 månader med en total budget om ca en miljon kronor varav ca 300 000 kronor avser projektstöd från NOPEF. En framgångsrik etablering bedöms skapa en långsiktig stabilitet för Prebona samt ett stort strategiskt värde avseende lansering av kommande produkter.

-Timingen att påbörja en etablering i USA är mycket bra och ger oss möjlighet att kontakta och bearbeta amerikanska företag på ett samlat och effektivt sätt, säger Orvar Otterstedt, VD för Prebona. Vi är också mycket glada över samarbetet med den amerikanska partnern som har stor vana att etablera svenska bolag i USA och ett fantastiskt kontaktnät mot potentiella kunder, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Prenumerera

Dokument & länkar