Prebona AB (publ): Styrelseordförande köper aktier i Prebona

Report this content

Simrishamn  Prebona AB (publ) meddelar idag att Prebona’s styrelseordförande, Björn Hedlund, har köpt 64 000 aktier för 150 400 kronor i bolaget av Styrelseledamoten och huvudägaren Christian Östbergs bolag CJ Östberg AB. 

-Prebonas utveckling är mycket positiv vilket lovar väl för framtiden och bolagets fortsatta tillväxtresa, kommenterar Björn Hedlund.

För ytterligare information kontakta: 

Patrik Bernstein, VD, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar