• news.cision.com/
  • Prebona/
  • Prebona beviljas Vinnova-finansiering för att genomföra en preklinisk utvecklingsplan

Prebona beviljas Vinnova-finansiering för att genomföra en preklinisk utvecklingsplan

Report this content

Simrishamn –Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett verifieringsanslag från Vinnova. Anslaget avser framtagandet av ett par strategiska handlingsplaner och dokument, Target Product Profile (TPP) samt en preklinisk utvecklingsplan i syfte att utforma en plan för utvecklingen av AgSol inför planerade djurstudier under hösten 2019.

AgSol är en substans som, i kombination med antibiotika, kan öka antibiotikans effektivitet samt göra den verksam mot resistenta bakterier. In vitroförsök i samarbete med Uppsala Universitet har visat lovande resultat.

Arbetet kommer att genomföras i samarbete med Truly Translational AB som arbetar med rådgivning inom läkemedelsutveckling med fokus på preklinisk utveckling.

Samarbetet bedöms accelerera pågående produktutvecklinginom affärsområdet HealthCare.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Prenumerera

Dokument & länkar