Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent

Report this content

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med en ledande nordisk betongproducent samt erhåller initial order. Samarbetet bedöms som mycket viktigt ur strategisk synvinkel medan ordervärdet under 2018 bedöms bli relativt blygsamt.

Den nordiska betongproducenten är en ledande leverantör av högkvalitativa betongprodukter mot den professionella samt privata marknaden i delar av Norden.

Betongproducenten har utvärderat en av Prebonas produkter under en längre tid med mycket goda resultat. Det har resulterat i att företaget nu har beslutat sig för att lansera produkter baserade på Prebonas teknologi under 2018.

Samarbetet bygger på att Prebonas teknologi ingår i företagets produkter inom applikationsområdet betongimpregnering för att skapa olika typer av önskade funktioner, såsom förstärkande, semipermeabla och smutsavvisande egenskaper. Samarbetet beräknas leda till viss försäljning redan under våren 2018. Parterna har som ambition att gemensamt utveckla ytterligare premiumprodukter inom området betongimpregnering.

- Försäljningssamarbetet med ett sådant ledande företag bevisar styrkan och mervärdet i Prebonas teknologi, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. -Samtidigt får vi genom företaget en mycket kompetent och stark partner inom ett segment som jag bedömer har stor internationell potential, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Prenumerera

Dokument & länkar