Prebona erhåller order av ny produkt -Prebona CombiFresh

Report this content

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget erhållit en första order av den helt nya produkten Prebona CombiFresh från en återförsäljare i Sydkorea.

Prebona CombiFresh är en helt nyutvecklad produkt som kombinerar lukteliminerande egenskaper med antimikrobiellt skydd. Produkten bygger på den tekniska plattformen Prebona CompoTech vilken möjliggör en optimal användning av aktiva ämnen samtidigt som den ger en unik långtidsverkande effekt. Produkten kommer initialt att marknadsföras mot både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Inom det professionella området fokuseras i första hand marknadsföringen av Prebona CombiFresh på att eliminera dålig lukt samt skapa ett långtidsverkande antimikrobiellt skydd inom olika områden såsom skolor, kontor, hotell, transport med mera. En stor fördel, förutom effekten, är att endast en behandling behöver genomföras för att erhålla både luktreduktion samt antimikrobiellt skydd. Detta är en initial order med ett mindre ordervärde.

- Den här ordern är en viktig milsten i Prebonas satsning på att bredda produktportföljen och samtidigt utveckla försäljningen i främst Asien, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Dessutom ser vi ett stort intresse för Prebona CombiFresh som har potential att användas inom många applikationsområden, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar