PREBONA ERHÅLLER REGULATORISKA TILLSTÅND I SYDKOREA

Report this content

Prebona har erhållit ett antal regulatoriska tillstånd i Sydkorea avseende bolagets antimikrobiella produktfamilj, Prebona Disinfect. Tillstånden avser ett antal tillämpningsområden, bland annat för att långvarigt skydda eller desinficera ytor, textilier, byggmaterial samt trämaterial mot virus och bakterier. De regulatoriska tillstånden ger Prebona möjlighet att sälja sina produkter inom dessa områden fram till 2026.

-Det här är ett viktigt regulatoriskt tillstånd eftersom Sydkorea är en stor och växande marknad för antimikrobiella produkter, kommenterar Prebonas VD, Patrik Bernstein. -Prebona har redan en mindre etablerad försäljning av OdorControl i Sydkorea men nu kommer vi att intensifiera ansträngningarna för att skapa försäljning av Prebonas antimikrobiella lösningar. Dessa regulatoriska tillstånd anser jag även kommer att ha en positiv signalverkan för andra asiatiska marknader, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar