Prebona erhåller ytterligare order från ZEP i USA

Report this content

Prebonas amerikanska återförsäljare ZEP Inc, som är en ledande distributör av kemiska produkter inom rengöring och desinfektion, har gjort ytterligare en beställning av Prebona OdorControl för att möta den stigande efterfrågan.

Sedan introduktionen av OdorControl på den nordamerikanska marknaden tidigare i år har ZEP redan etablerat en distribution genom ett antal kunder inklusive två ledande byggvarukedjor i USA och Kanada. Distributionsnätet utökas löpande.

ZEP har etablerade kontakter med ett stort antal kunder över hela Nordamerika. ZEP marknadsför Prebona OdorControl under tre olika varumärken både mot professionella användare (B2B), mot vanliga konsumenter (B2C) och mot djur- och boskapsmarknaden som en spray för att ta bort dåliga och oönskade lukter.

Storleken på denna order är i linje med den första beställningen men ses som betydelsefull då det är det första återköpet.

- Den här beställningen är strategiskt mycket viktig då den bekräftar en lyckad lansering av Prebona OdorControl via ZEP, säger Patrik Bernstein VD i Prebona AB. Vi har även kunnat förmedla vissa av våra mindre amerikanska kunder att köpa via ZEP vilket gör att ZEP får en distributörsroll för oss på den nordamerikanska marknaden. En ökande affärsverksamhet med ZEP har även en betydande signalverkan för andra kunder och höjer vår synlighet inom marknadssegmentet betydligt. Min bedömning är att OdorControl har en stor potential på den nordamerikanska marknaden, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar