Prebona etablerar dotterbolaget Prebona HealthCare AB

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget beslutat att överföra verksamheten inom affärsområde Nanomedicine till ett helägt dotterbolag, Prebona HealthCare AB.

Prebonas produkter inom området för hälsovård bedöms enligt bolaget ha stor potential. Avsikten är att placera dels de befintliga produkterna inom desinfektion i bolaget, dels alla framtida patent och produkter inom det medicinska och medicintekniska området i Prebona HealthCare. För närvarande pågår tester inklusive utveckling av Prebonas substanser mot antibiotikaresistens tillsammans med professor Dan Andersson, Uppsala universitet, samt tester av substanser mot virus och bakterier med olika forskargrupper vid Karolinska Institutet.

– Efter interna diskussioner, etablerar vi nu ett renodlat dotterbolag inom hälsovård. Första steget i denna omorganisering innebär att alla befintliga och framtida tillgångar inom det området placeras i dotterbolaget, säger Prebonas VD Orvar Otterstedt. Etableringen innebär en renodling av bolagets verksamhet och ett viktigt steg i att maximera Prebonas handlingsfrihet på det medicinska området till nytta för aktieägarna, avslutar Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar