Prebona etablerar sig i Medicon Village i Lund

Simrishamn – Prebonas helägda dotterbolag Prebona HealthCare AB etablerar sig i Medicon Village och SMILE i Lund.

Medicon Village är en unik centrumbildning i Lund där företag och organisationer som är specialiserade inom life science finns samlade. Medicon Village erbjuder en miljö med möjlighet att samverka med aktörer från akademin, näringslivet samt offentlig verksamhet.

SMILE erbjuder en unik community inom life science som består av både företag och experter. Vidare erbjuder SMILE gemensamma laboratorier med hundratals instrument, teknik, kompetens och nätverk av specialister.

-Det är viktigt för oss att Prebona HealthCare verkar i en miljö som ger möjligheter till samarbeten med relevanta aktörer från både läkemedelsbolag och från akademin, säger Orvar Otterstedt, VD på Prebona. Vi har redan nu erhållit mycket intressanta kontakter i och med etableringen hos Medicon Village och SMILE, avslutar Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Orvar Otterstedt, VD, mobil: +46 70 523 3047, e-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market. För mer information se www.prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar