Prebona får order från ny återförsäljare i USA

Report this content

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget erhållit en första order från en ny återförsäljare i USA.

Prebona erhöll ordern från den amerikanska återförsäljaren AFM Safecoat avseende Prebona OdorControl. AFM safecoat har utvärderat Prebona OdorControl med mycket goda resultat. Detta är en initial order med ett mindre ordervärde.

AFM Safecoat är ett amerikanskt företag som är en innovativ leverantör av miljövänliga och hållbara färger, ytbeläggningar samt relaterade produkter mot både den professionella marknaden och konsumentmarknaden i USA. Bolaget är ledande inom sitt segment och levererar till ett stort antal färgfackhandlare i USA. Samarbetet fokuserar i första hand på Prebona OdorControl för att eliminera dålig lukt inom olika områden där lukt är ett problem. Exempelvis i samband med renoveringar efter brand eller vattenskador. 

- Som ett viktigt steg i utvecklingen av Prebona OdorControl på den amerikanska marknaden har vi initierat ett samarbete med AFM Safecoat, säger Patrik Bernstein, VD i Prebona AB. Dom har valt ut oss som leverantör på grund av vår naturliga och miljövänliga bas-teknologi, Prebona CompoTech, som passar perfekt till deras egen profil och marknadspositionering: 

’AFM Safecoat - We are the leading provider of environmentally responsible, sustainable and non-polluting paints, stains, wood finishes, sealers and related green building products.’ 

Samarbetet bedöms generera viss försäljning redan under Q4 2019 men fokus ligger på att komma igång under våren 2020. Tillsammans med AFM Safecoat når vi nya kunder inom ett viktigt användningsområde via deras nätverk av färgfackhandlare, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar