Prebona ingår återförsäljaravtal i Indien

Report this content

Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med företaget Intexso Biochem pvt. Ltd i Indien avseende stora delar av Prebonas produktsortiment. Fokus kommer att ligga på Prebonas antimikrobiella produkter samt odöreliminerande produkter Prebona Disinfect samt Prebona OdorControl.

Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med Intexso avser distribution i hela Indien samt mot tillverkande företag i Indien som säljer eller utför uppdragsproduktion för den globala marknaden. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebonas produkter samt distribuera produkter till kunder i Indien. Avtalet löper initialt under tre år. Intexso har lång erfarenhet av att arbeta mot en rad industrier såsom färg och textil-industrin och har ett brett och väletablerat kontaktnät inom relevanta områden.

Avtalet är ett viktigt strategiskt steg i att expandera Prebonas försäljning i Asien och övriga världen. Samarbetet bedöms skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Vi är oerhört glada över att initiera ett samarbete med Intexso. Jag anser att bolaget är en mycket stark strategisk partner för Prebona avseende att etablera och saluföra Prebonas produkter i Indien, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Det faktum att bolaget redan är väletablerat med en portfölj av starka ledande varumärken där Prebonas produkter passar väl in stärker vår tilltro till ett framgångsrikt samarbete, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan insiderinformation som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar