Prebona ingår nytt återförsäljaravtal i Sverige

Report this content

Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med CoP Plus AB angående produkter för desinfektion samt lukteliminering. Initialt fokus kommer att ligga på den svenska marknaden men målsättningen är att expandera varumärket internationellt under de kommande åren. Prebona har erhållit en första order av mindre ordervärde.

Bolaget kommer att marknadsföra produkter under sitt eget varumärke CoP+ med olika produktserier beroende på problemen som ska lösas. Se ytterligare information på www.cop-plus.se

Bolaget har etablerade kontakter med kunder inom olika områden och arbetar mot ett stort antal sektorer. Initialt kommer bolaget att marknadsföra Safe Touch som är ett desinfektionsmedel. Inom en nära framtid kommer även fler desinficerande och lukteliminerande produkter att ingå i bolagets sortiment. Dessa produkter baseras på Prebonas teknik.

-Vi är mycket glada över att starta detta nya partnerskap med Prebona som ligger i linje med våra värderingar. CoP Plus AB som bolag kombinerar innovation och hållbarhet inom antimikrobiella lösningar, säger ägarna till CoP Plus AB.

-Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att skapa många nya möjligheter, avslutar VD Anne-lie Almqvist.

-Det är oerhört inspirerande att initiera ett samarbete med ett sådant motiverat och kompetent team, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Avtalet innebär att Prebona får en ny och mycket aktiv samarbetspartner på den svenska marknaden, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678,

E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar