Prebona initierar försäljningssamarbete med ett tyskt färgföretag

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med det tyska färgföretaget Scandipaint Gmbh.

Scandipaint kommer att marknadsföra och sälja Prebonas produkter inom färg mot den professionella marknaden.

Scandipaint är en tysk färgproducent specialiserad på högkvalitativa produkter mot den professionella marknaden i Tyskland. Efter en utvärderingsperiod har nu Scandipaint beslutat sig för att lansera ett första färgsystem baserade på Prebonas teknologiplattform, Prebona CompoTech (sidan 66 i katalogen som återfinns på: http://www.scandipaint.de/res/SP_Katalog_2018_2019.pdf). Det initiala färgsystemet är Scandipaint OdorControl för att eliminera dålig lukt. Färgsystemet kan användas för att förebygga dålig lukt i utrymmen såsom vindar, källare och trapphus samt i samband med saneringar efter exempelvis bränder och översvämningar.

Samarbetet bygger på att Prebonas produkter ingår i formuleringen av färg för att ge färgen olika typer av önskade funktioner, såsom luktborttagande och smutsavvisande egenskaper. Samarbetet beräknas leda till försäljning under Q4 2018.

-Samarbetet ger oss ett fotfäste på den viktiga tyska marknaden, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. -Samtidigt får vi genom Scandipaint en mycket erfaren och välrenommerad partner inom ett produktområde som jag bedömer har stor potential, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:
Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar