Prebona initierar försäljningssamarbete med Liwa Färg

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med Liwa Färg AB

Prebona AB har ingått en avsiktsförklaring med Liwa Färg avseende marknadsföring och försäljning av Prebonas produkter inom färg för professionellt bruk. Avsiktsförklaringen syftar till att teckna ett fullständigt samarbetsavtal under Q3 2017, och innebär att försäljning kan påbörjas omgående.

Liwa Färg AB är en svenskt färgproducent specialiserad på högkvalitativa färger mot den professionella marknaden i Norden.

Liwa Färg AB har utvärderat Prebonas produkter under en längre tid med mycket goda resultat. Det har resulterat i att Liwa Färg nu har beslutat sig för att lansera ett antal produkter baserade på Prebonas teknologi.

Samarbetet bygger på att Prebonas produkter ingår i formuleringen av färg för att ge färgen olika typer av önskade funktioner, såsom förstärkande och smutsavvisande egenskaper. Samarbetet beräknas leda till försäljning redan under Q3 2017.

- Avsiktsförklaringen förstärker väsentligt Prebonas position på den svenska marknaden, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Samtidigt får vi genom Liwa Färg får en mycket kompetent och flexibel partner inom ett segment som jag bedömer har stor potential för Prebonas produkter, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar