Prebona inleder försäljningssamarbete med Biesterfeld i Tyskland

Report this content

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med Biesterfeld Spezialchemie GmbH, som är en ledande internationell distributör av specialkemikalier och livsmedelsingredienser till företag i framförallt Europa. Företaget omsätter ca 14 mdkr och finns representerat i 40 länder (se ytterligare info om Biesterfeld nedan).

Prebona har ingått ett exklusivt distributionsavtal med Biesterfeld (www.biesterfeld-spezialchemie.com) avseende marknadsföring och försäljning av Prebona’s produkter i 20 länder med fokus på Tyskland, Österrike, Schweiz, Ryssland och Östeuropa inom ett antal applikationsområden. Avtalet löper under en initial period om tre år. Biesterfeld kommer initialt att marknadsföra Prebona OdorControl samt Prebona DuraClean och är intresserade av att utöka samarbetet med kommande produkter från Prebona.

- Biesterfeld har utvärderat Prebonas miljövänliga teknologi med mycket goda resultat vilket resulterade i att vi gemensamt beslutade oss för att introducera Prebona OdorControl redan på SEPAWA-mässan i Berlin den 23 oktober och därefter ingå detta distributionsavtal säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Samarbetet startar omedelbart och bygger på att Biesterfeld marknadsför och säljer produkterna till existerande och nya kunder. Vår bedömning är att försäljningen kommer igång under senare hälften av 2020.

Strategiskt är detta en viktig signal som visar att vår nya positionering som ett renodlat ’Ingredient-Brand’ börjar ge önskad effekt, fortsätter Patrik Bernstein. Vi fokuserar sedan i somras på att hitta och arbeta med ett fåtal stora distributörer i olika branscher eller inom olika regioner och detta samarbetsavtal med Biesterfeld Spezialchemie är en första, viktig milstolpe i byggandet av en global säljstruktur. Avtalet innebär att Prebona får en mycket motiverad och stark partner på den tyskspråkiga marknaden, inklusive Ryssland och hela Östeuropa, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, 

E-post: patrik.bernstein@prebona.com  

Om Biesterfeld

Biesterfeld Spezialchemie är en av de ledande internationella distributörerna av kemiska specialprodukter, livsmedelsingredienser och kemiska lösningar över hela världen. Produktportföljen fokuserar på utvalda industrier, inklusive personlig vård, rengöring, hälso- och sjukvård, färger och ytbeläggningar, lim, polyuretan, konstruktion, näring, el, elektronik och energi. Som partner till ledande globala leverantörer är företaget representerat i hela Europa och tillhandahåller lösningsorienterad, teknikbaserad expertis såväl som kundanpassade lösningar. Biesterfeld Spezialchemie är en del av Biesterfeld Group, som har varit aktivt som ett handels- och serviceföretag i 113 år. Med över 40 kontor över hela världen är den familjeägda gruppen en av de ledande distributörerna för plast, gummi samt bas- och specialkemikalier.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar