Prebona lanserar nya produkter för skydd av träpanel och trädäck

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget tillsammans med Liwa Färg AB kommer att lansera två olika system för skydd av träpanel och trädäck på Fastighetsmässan i Malmö den 24 januari.

Prebona AB och Liwa Färg AB kommer under mässan lansera ekonomiskt och miljömässigt överlägsna produkter för behandling av träpanel och trädäck såsom bryggor, terrassdäck och andra omålade träytor. Produkterna skyddar trädäck och träpanel mot nedsmutsning och nedbrytning under lång tid vilket medför ett minimum av underhåll.

Prebona bedömer marknaden som stor och växande. Liwa Färg uppskattar att ordervärdet för kritiska insatsvaror från Prebona avseende den svenska marknaden kommer att uppgå till ca 3 mkr under 2018.

Liwa Färg AB är en svenskt färgproducent specialiserad på högkvalitativa färger mot framförallt den professionella marknaden i Norden. Samarbetet bygger på att Liwa utvecklar och marknadsför produkter där Prebonas produkter ingår för att ge färg och lack olika typer av önskade funktioner, såsom förstärkande och smutsavvisande egenskaper.

-Liwa Färg har utvärderat Prebonas produkter under en längre tid med mycket goda resultat, säger Ted Ljungkvist, VD på Liwa Färg. Min erfarenhet från färgindustrin säger mig att Prebonas teknik kommer att innebära ett paradigmskifte för hur färg och lack kan förstärkas på ett miljövänligt vis och därmed ge ett kraftigt minskat underhållsbehov, avslutar Ted Ljungkvist.

-Det är fantastiskt givande att arbeta med en sådan kompetent och erfaren partner inom ett segment som jag bedömer har stor potential för Prebonas produkter, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Detta är två unika system där kunden snabbt och enkelt skapar estetiskt tilltalande ytor i önskad kulör, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar