Prebona rekryterar affärsutvecklingschef

Simrishamn –Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har rekryterat Fred Holmberg som affärsutvecklingschef för affärsområdet HealthCare.

Freds uppdrag omfattar främst marknadsföring och försäljning av Prebona HealthCare ABs produkter på marknaden för desinfektion, sårvård och medicinsk teknik. Han har en omfattande erfarenhet av att utveckla bolag inom den kemiska industrin och byggde upp Fred Holmberg AB till en omsättning på över 600 miljoner kronor innan det såldes till Brenntag AG. 

Inom ramen för Fred Holmberg AB utvecklade han även en av de största Nordiska leverantörerna av desinfektionsmedel.

-Det är fantastiskt roligt att kunna knyta Fred till Prebona. Hans erfarenhet av försäljning och företagsutveckling inom den kemiska industrin kommer att vara oerhört värdefull för Prebona, säger Orvar Otterstedt, VD Prebona. 

-Jag har varit verksam inom den kemiska industrin under hela mitt arbetsliv och ser möjligheten med att få hjälpa till med marknadsintroduktion av Prebona HealthCare som ett oerhört stimulerande uppdrag, säger Fred Holmberg. -Prebona’s teknikplattform, CompoTech, är av en sådan potential och betydelse att vi inte kan låta marknaden vänta längre än nödvändigt, avslutar Fred Holmberg.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Fred Holmberg, Affärsutvecklingschef, Prebona HealthCare AB. Telefon +46 70 515 7920, E-post: fred.holmberg@prebona.com

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar