Prebona rekryterar Försäljningschef

Simrishamn –Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har rekryterat Patrik Bernstein som försäljningschef i Prebona AB (publ).

Patriks uppdrag omfattar främst marknadsföring och försäljning av Prebona’s produkter inom affärsområdena AirCare och SurfaceCare. Han har en betydande internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring och har framgångsrikt byggt upp försäljningen inom ett flertal industriella företag både i Sverige, Europa och Asien.

-Med Patrik som försäljningschef i Prebona AB har vi byggt ett fantastiskt team för att utveckla Prebona’s affärer. Hans driv och erfarenhet kommer att vara en enormt viktig komponent för att snabbt öka försäljningen, säger Orvar Otterstedt, VD Prebona. 

-Efter att själv testat produkterna inser jag den enorma potentialen med Prebona’s smarta och miljövänliga teknologi, säger Patrik Bernstein. –För mig är Prebona ett perfekt exempel på vad svenskt entreprenörskap innebär – innovation, mod, drive och smarta lösningar, avslutar Patrik.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Patrik Bernstein, Försäljningschef, Prebona AB (publ). Telefon +46 706 382 678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar