Prebona ställer ut på mässa i USA

Report this content

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget gör en marknadssatsning i USA och den 18–21 november ställer Prebona ut på mässan ISSA i Las Vegas. ISSA är USA:s största mässa för rengöringsprodukter samt hygieniska produkter relaterade till facility management. Prebona kommer under mässan att fokusera på Prebona OdorControl, en unik och mycket effektiv produkt för att eliminera dålig lukt på ett miljövänligt vis.

-Ur strategisk synvinkel är mässan mycket viktig då Prebonas strategi är att identifiera och arbeta med ett fåtal stora distributörer i olika branscher eller inom olika regioner, säger Patrik Bernstein, VD för Prebona. På ISSA får vi tillfälle att träffa ett stort antal potentiella partners och tillsammans med dem föra strategiska diskussioner om samarbeten, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, 

E-post: patrik.bernstein@prebona.com 

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar