Prebona tecknar återförsäljaravtal i USA

Report this content

Simrishamn –Prebona AB (publ) meddelar idag att Bolaget tecknat ett återförsäljaravtal med företaget AMA Surfaces avseende produkter inom affärsområdena AirCare och SurfaceCare.

Det icke exklusiva återförsäljaravtalet som tecknats med AMA Surfaces avser distribution i Norra Kalifornien samt Nevada. Företaget kommer under avtalet att marknadsföra och sälja Prebona OdorControl samt distribuera produkter till kunder inom det området. Avtalet löper under tre år. AMA Surfaces har under en tid testat Prebona OdorControl med bra resultat. Bolaget har upparbetade kontakter med både privata och offentliga företag och organisationer. 

Avtalet är ett viktigt strategiskt steg i att expandera Prebonas försäljning i USA. Samarbetet bedöms på sikt skapa långsiktiga och stabila intäkter för Prebona.

-Jag är väldigt nöjd över att initiera ett samarbete med AMA Surfaces. De kommer bland annat att påbörja försäljningsarbetet mot City of San Fransisco som kan bli en viktig kund för Prebona Inc, säger Fredrik Häggbom, Försäljningschef Prebona Inc. Jag bedömer att försäljningen mot AMA kan komma igång i närtid, fortsätter Fredrik Häggbom.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com

Prenumerera

Dokument & länkar