• news.cision.com/
  • Prebona/
  • Prebona tecknar globalt samarbetsavtal och lanseringsplan med Syngenta Seeds och OptiCept

Prebona tecknar globalt samarbetsavtal och lanseringsplan med Syngenta Seeds och OptiCept

Report this content

Prebona meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal för sticklingar och snittblommor med Syngenta Seeds BV och OptiCept AB (publ) gällande en global marknadslansering som inkluderar näringslösningar från Prebona. Efter mycket goda testresultat på den svenska marknaden kommer nu marknadsföring och försäljning att påbörjas.

Prebonas teknologi kommer att ingå i applikationsplattformen OptiBoost som förlänger hållbarheten för snittblommor samtidigt som färg och lukt bevaras. Samarbetsavtalet omfattar även framtida utveckling som kommer att gynna Syngentas och OptiCepts gemensamma mål att utveckla hållbara lösningar och minska svinnet inom jordbrukssektorn. OptiBoost-teknologin är utvecklad av OptiCept och alla produkter kommer att marknadsföras och säljas globalt av Syngenta.

Syngenta med Syngenta Seeds är ett världsledande företag med global räckvidd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Företaget har 49 000 anställda i fler än 100 länder samt en årlig omsättning på ca 23 miljarder USD.

"Avtalet är en oerhörd viktig milstolpe för Prebona men jag ser också de intressanta synergierna mellan två mycket innovativa svenska teknikbaserade företag, Prebona och OptiCept. Vi har framgångsrikt testat och utvecklat denna kombination av produkter i över ett år och med Syngenta Seeds som global marknadsförings- och försäljningspartner kommer vi, som ett starkt team, att kunna erbjuda kraftfulla och hållbara lösningar till odlare, återförsäljare och konsumenter runt om i världen”, säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

"Inom Syngenta letar vi kontinuerligt efter nya teknologier som kan hjälpa oss att bidra till bättre och mer hållbara lösningar för våra kunder. Vi är glada över att lansera detta samarbete med Prebona och OptiCept som bevisligen erbjuder stora fördelar och innovation till våra kunder, men också till alla inblandade företag", säger en talesperson för Syngenta Seeds.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Denna information är sådan insiderinformation som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Om OptiCept

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Om Syngenta

Syngenta är ett av världens ledande företag inom jordbrukssektorn. Syngenta strävar efter att förbättra hållbarhet, kvalitet och säkerhet inom jordbruket med hjälp av världsledande forskning och innovativa tekniska lösningar. Bolagets teknik möjliggör för miljontals jordbrukare runt om i världen att nyttja begränsade jordbruksresurser bättre och mer effektivt. Med 49 000 anställda i mer än 100 länder arbetar Syngenta för att förändra hur grödor odlas. Genom partnerskap, samarbeten och ”The Good Growth Plan är Syngenta engagerade att förbättra produktiviteten inom jordbruket, rädda mark från utarmning, förbättra den biologiska mångfalden samt vitalisera landsbygden. Besök www.syngenta.com och www.goodgrowthplan.com för att lära dig mer. Följ Syngenta på Twitter på www.twitter.com/Syngenta och www.twitter.com/SyngentaUS.

Prenumerera

Dokument & länkar