Prebona utvecklar ny variant av OdorControl

Report this content

Prebona meddelar idag att bolaget har utvecklat en ny variant av Prebona OdorControl med inriktning mot konsumentprodukter och professionell användning. Efter mycket goda interna testresultat är avsikten att lansera den nya produkten kommersiellt under första kvartalet 2022.

Prebona OdorControl är en produkt som mycket effektivt tar bort dålig lukt genom att adsorbera och bryta ned en stor bredd av illaluktande molekyler i luften. Produkten har visat mycket bra resultat i olika internationella tester och även vunnit internationella priser.

I och med att fokus på Corona avtar internationellt har intresset för Prebona OdorControl ökat kraftigt under det senaste året. Detta har resulterat i en bredare kundbas och ett antal nya kunder nu under hösten. Företaget Scandinavian Non-woven, med varumärket SmellsFine, har kunnat bredda sin svenska kundbas och har nu, via ett antal distributörer och grossister, över 30 kunder och knappt 10 nätbutiker. Dessutom har de erhållit sina första kunder i Norge och Danmark. Det amerikanska bolaget ZEP har beslutat om en lansering under sitt eget varumärken i USA under 2022. Svenska CoP+ kommer inom kort att lansera OdorControl mot konsumentmarknaden under varumärket ReZero.

Polygiene, Prebonas partner inom textilbranschen, har under varumärket OdorCrunch, lyckats knyta upp ett flertal nya kunder. Förutom redan köpande Intersport, Diesel Jeans och Dr.Scholl har en av världens ledande denimproducenter – Brasilianska Vicunha samt textilproducenten TYKA och klädföretaget Isle Royal Outfitters nu kommit in på Polygienes aktiva kundlista. Indiska Intexso kommer att lansera OdorControl på den indiska marknaden under 2022

Dessutom förs aktiva diskussioner med bolag inom olika branscher såsom färgproducenter, non-woven samt rengöringsföretag i Indien och Turkiet. Även inom dessa områden kan Prebona OdorControl användas med stor fördel.

"Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att möta våra kunders olika behov av effektivare och mer hållbara lösningar. Efterfrågan på luktreducerande produkter som är hållbara, miljövänliga och inte biocidiska ökar stort inom flera segment och geografiska områden. Den här typen av produktutveckling är mycket viktig för att vi på allvar ska bryta oss in på dessa marknader under 2022", säger Patrik Bernstein, VD Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar