Styrelseledamot köper aktier

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att Björn Hedlund, styrelseledamot i Prebona AB, köper aktier i bolaget.

Styrelseledamoten Björn Hedlund har den 1 december förvärvat 57 971 aktier i Prebona AB av huvudägaren CJ Östberg AB, ett bolag som ägs av Christian och Jessica Östberg. CJ Östberg AB har efter överlåtelsen ett innehav om 7 062 314 aktier i Prebona. Överlåtelsen har därmed minskat CJ Östbergs aktieinnehav med endast 0,8 procent.

Orvar Otterstedt, VD på Prebona AB kommenterar: Det är glädjande att Björn Hedlund, som har en gedigen och långvarig erfarenhet inom den internationella kemiska industrin, har köpt aktier i Prebona.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar