POSITIVA SIGNALER FÖR TACTIVO™ INOM FÖRETAGSSEKTORN I EUROPA

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2014

  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 14,2 Mkr (26,0).

  • Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -20,8 Mkr (-12,4).

  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -20,4 Mkr (-13,9).

  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,06 kr (-0,05).

  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 76,2 Mkr (47,3).  

  • Första algoritmlicenserna levererades till Fingerprint Cards.

  • Håkan Persson utsågs i juni till VD efter att ha varit interims-VD sedan november.

  • Daniel Edlund anställdes i juni som Corporate Marketing Manager.

För mer information
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 ,
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com  

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

Om oss

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com. Följ oss på LinkedIn och Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar