Positivt resultat för tredje kvartalet

Precise Biometrics försäljning utvecklas snabbare än förväntat och bolagets tidigare kommunicerade målsättning om ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2015 på EBITDA-nivå uppnåddes redan under det tredje kvartalet. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet beräknas öka till 4,4 Mkr (-4,7 Mkr under andra kvartalet 2015).

Den positiva resultatutvecklingen beror på snabbt ökade intäkter generellt, men framför allt inom affärsområdet Fingerprint Technology, samt god kostnadskontroll. Koncernens resultat förbättrades till 3,0 Mkr (-7,9 under andra kvartalet). Nettoomsättningen ökade till 18,3 Mkr, en förbättring på 82 % i jämförelse med närmast föregående kvartal. Samtliga siffror är preliminära, den fullständiga kvartalsrapporten presenteras den 10 november.

”Marknaden för fingeravtrycksteknologi fortsätter att växa i snabb takt. Genom vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för mobila enheter upplever vi en kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter, vilket återspeglas i kvartalets försäljning”, säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 08.00.

FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB

Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com  

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på precisebiometrics.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Marknaden för fingeravtrycksteknologi fortsätter att växa i snabb takt. Genom vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för mobila enheter upplever vi en kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter, vilket återspeglas i kvartalets försäljning
Håkan Persson, VD på Precise Biometrics