Ägarförändringar bland största aktieägare

Precisionsmetall Group AB har mottagit följande meddelande: New Equity Venture International AB ägar- och röstandel i Precisionsmetall Group AB har underskridit flaggningsgränsen på 50 procent. Flaggningsgränsen underskreds i samband med genomförd företrädesemission den 2018-11-13. New Equity Venture International AB innehar totalt 129 904 135 aktier i Precisionsmetall Group AB, vilket motsvarar 49,05 procent av alla aktier och röster i Precisionsmetall Group AB. Tidigare uppgick New Equity Venture International AB:s ägar- och röstandel till 54,86 procent.


För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar