Beslut om upptaxering

Report this content

Stockholm 2017-12-28

Precisionsmetall har idag mottagit beslut om upptaxering för verksamhetsåret 2015. Beloppet uppgår till cirka 8,3 MSEK plus tillägg om cirka 1,3 MSEK. Bolaget har säkrat finansiering initialt via lån. Beskedet kommer därför ej påverka bolagets befintliga verksamhet. Bolaget kommer överklaga beslutet.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017.

Dokument & länkar